Lillehammer elektro har sine røtter tilbake til etableringen av Lillehammer Elektrisitetsverk. Avdelingen er en godt innarbeidet samarbeidspartner i lokalmiljøet. Virksomhetsområdet er primært Lillehammer og de sørlige delene av Gudbrandsdalen.

Med ca. tredve medarbeidere innehar Lillehammer elektro ressurser og kompetanse til å utføre alle typer svak- og sterkstrøminstallasjoner.

For å opprettholde en høy effektivitet og servicegrad har alle våre montører servicebil med velutstyrt lager av installasjonsmateriell.

Lillehammer elektro har lang erfaring innen næringsbygg og industri, men betjener også en stor andel private kunder. Vi utfører også prosjektering av alle typer elektriske anlegg. Lillehammer elektro har en rekke referanser fra næringskunder på nyinstallasjoner samt service- og vedlikeholdsarbeider.

Rask respons og evne til hurtig problemløsning er lovord vi ofte blir forbundet med.