47 omsorgsleiligheter med parkeringskjeller for Lillehammer Kommune.