Prosjektering av alle typer elektriske anlegg

Lillehammer Elektro utfører prosjektering av elektroinstallasjoner på alle typer elektriske anlegg i Lillehammer, Nordseter, Hafjell og Gausdal. Dette omfatter blant annet utarbeidelse av tegninger, planlegging av ulike tekniske krav, beregning av effektbehov for varme og lys, samt sikkerhetstiltak for elektroinstallasjoner. Vi kan i tillegg bistå med komplett elektroinstallasjon både i hus og hytte.

Fordeler med en totaltilbyder av elektrikertjenester

Lillehammer Elektro har gjennomført flere elektroentrepriser som vi også har prosjektert, og har god erfaring med dette. Blant annet har vi lært at det blir billigere for deg som utbygger hvis planlegging, prosjektering og gjennomføring utføres av den samme virksomheten. Vi kan bistå i alle ledd av prosjektet. Vårt mål er å sikre optimal utforming, funksjonalitet og sikkerhet for våre kunder.

Det lønner seg å planlegge

Vår erfaring er at vel gjennomført planlegging fører til gode og priseffektive løsninger. Vi anbefaler derfor å ta kontakt tidlig i planleggingsfasen. Da får vi mulighet til å gjøre en grundig vurdering og sørge for gjennomgående kvalitet i løpet av prosessen, som i tillegg kan lønne seg for deg.

Har du behov for prosjektering av elektroinstallasjoner? Ta kontakt med oss – og husk; det lønner seg å være tidlig ute.